Privacybeleid

Eet en Leef Haren
www.eetenleefharen.nl

info@eetenleefharen.nl

+31649774960

AVG Privacyverklaring

Eet en Leef Haren gevestigd aan de Oude Middelhorst 26, 9753BS te Haren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Eet en Leef Haren gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De gegevens verstrekt u via telefoon, via persoonlijk contact of via e-mail. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bepaalde ter zake doende gezondheids- en leefstijlgegevens.

Waarom heeft Eet en Leef Haren uw gegevens nodig?

Eet en Leef Haren heeft deze persoonsgegevens nodig:

– Voor het beroepsmatig uitvoeren van haar werkzaamheden.
– Om een persoonlijk voedings- en leefstijladvies te kunnen geven.
– Om telefonisch of via e-mail contact op te nemen.
– Voor de facturering van diensten.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere” en/of “gevoelige” gegevens. Deze zijn van belang bij het geven van voedings- en/of leefstijladvies, en om mogelijk door te verwijzen naar andere zorgverleners.

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Eet en Leef Haren bewaart uw factuurgegevens 7 jaar (wettelijk verplicht) na de beëindiging van het begeleidingstraject.
Overige persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn voor de dienstverlening. Wanneer de dienstverlening is afgerond bewaart Eet en Leef Haren de gegevens maximaal 5 jaar. Dit vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat u de begeleiding wilt hervatten of na afloop van de begeleiding de gegevens nog eens in wilt zien.

Delen met anderen

Eet en Leef Haren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend en alleen met uw toestemming indien dit noodzakelijk is voor begeleiding/advisering. Denk hierbij aan rapportage of overdracht aan andere zorgverleners zoals bijv. een diëtist. Met bedrijven die uw gegevens mogelijk verwerken in opdracht van Eet en Leef Haren, denk hierbij aan de webhosting, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als elders op deze verklaring vermeld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@eetenleefharen.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, waarbij een legitimatie overlegd dient te worden. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of de gegevens over te laten dragen aan uzelf of een derde partij.
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eet en Leef Haren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@eetenleefharen.nl.

De server waar de website www.eetenleefharen.nl. op draait heeft een detectiesysteem tegen hackers, ongewenste aanvallen in welke vorm dan ook. De server staat in Amsterdam, Nederland.

Andere spelregels voor Eet en Leef Haren in de persoon van Els Wijnmaalen:

– Zij sluit het huis waarin de gegevens zich bevinden af bij het verlaten van het huis.
– De werkplek is zodanig gestationeerd dat het scherm niet naar (open) raamzijde is gericht.
– Zij voert vertrouwelijke (telefoon) gesprekken in een ruimte waarin zich op dat moment geen derden bevinden.

 

Google Analytics

Om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website en rapportages op te maken, maken wij gebruik van Google Analytics. IP adressen worden niet meegenomen en de gegevens worden niet met derden gedeeld.

 

Cookies

De website maakt alleen gebruik van functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.

 

Social media

Op de website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan is het raadzaam het privacybeleid van deze derde partijen door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Wijzigingen

Eet en Leef Haren heeft het recht de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring.

Opgemaakt te Haren, 6 november 2018. Gewijzigd, aangepast: 17 maart 2022.